Regamak Hakkında

“REGAMAK” çelik köprü konstrüksiyonu, dikdörtgen çelik tank ve gemi konstrüksiyonu inşasında kullanılan berkitmelerin ana sac üzerine montajı ve montajı yapılan berkitmelerin istenilen kaynak kalınlığında, otomatik olarak kaynağının yapılmasında kullanılmak üzere “Remeks” tarafından tasarlanıp üretilmiştir.

“REGAMAK” demir – çelik sanayiinde taşlama (temizlik), montaj, ön ısıtma (tavlama) kaynak ve berkitme yönlendirme gibi bir çok işlemin aynı anda yapılmasını sağlamaktadır. Söz konusu sektörlerde taşlama (temizlik), berkitme yerleştirme ve kaynak işlemleri üretim maliyetlerini arttıran ve zaman kaybına yol açan en önemli faktörlerdir.

Halihazırda başvurulan yöntem tamamen insan gücüne dayalı olup bu yöntem, berkitme yerleştirme, kaynak işlemi ve işçilik maliyetlerini arttırırken, kalite ve zaman kaybına da sebebiyet vermektedir. Berkitme yerleştirme esnasında temizlik, kaliteli imalat için gerekli olan baskı ve kaynak öncesi işlem kalıntılarının temizliği düşünüldüğünde işçilik ve sarf malzeme maliyetleri yüksek olmaktadır.

“Remeks” olarak kendi tecrübelerimiz sonucunda, 11 metre uzunluğunda 6 adet berkitme yerinin temizlenmesi, montajı ve kaynak işlemi, bilinen yöntemlerle yapıldığında yaklaşık olarak 112 adam-saat sürerken, bu işlem normal şartlar altında “REGAMAK” montaj ve kaynak robotunun kullanımı ile 30 adam-saate indirgenmiştir. Sadece süre açısından düşünüldüğünde dahi büyük oranda tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca berkitme yerleştirme işlemindeki puntalama, mekanik taşlama ve işçilik gibi insan gücüne bağlı olarak gerçekleştirilen birçok işlem ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla maliyetler düşmektedir.

Bir berkitmenin çift taraflı kaynağı için 2 kaynakçının çalışması gerekmektedir. “REGAMAK” ile 4 ve daha fazla adette berkitme, 1 kaynakçının gözetiminde otomatik olarak yapılabilmektedir. Manuel olarak yapılan kaynak, berkitmelerde ve ana sacda deformasyonlara yol açabilmektedir. Ayrıca manuel kaynakta sürekli olarak dur-kalk yapılmasından dolayı kaynak kalitesi düşük seviyelerde kalmaktadır. “REGAMAK” kesintisiz, düzgün ve yüksek kalitede kaynak yapılabilme olanağı sunmaktadır. “REGAMAK” ile insan gücü gereksinimi, malzeme sarfiyatı ve üretim için gerekli zaman asgari seviyeye inerken üretim kalitesi artmaktadır.

“REGAMAK” temizlik ve kaynak işlemi sırasında açığa çıkan zararlı gazları ve partikülleri ortamdan emerek dış ortama vermektedir. Böylece personelin meslek hastalığı riski minimum seviyeye düşmektedir.